Toiminta­periaatteeni

Käännös­palvelut

Kääntämisessä pidän tärkeänä sisältöyhteistyötä asiakkaan ja kääntäjän välillä. Miltei kaikissa teksteissä vastaan tulee asioita, joita on hyvä täsmentää asiakkaan kanssa. Yleensä tämä hoituu nasevalla sähköpostikirjeenvaihdolla, johon ei kulu paljoa aikaa eikä vaadita suurta vaivaa. Rohkenen sanoa, että jos asiakkaana toivot kääntäjältä vain valmiin tekstin ja laskun ilman yhtään tarkentavaa kysymystä vastattavaksesi, en ole osuvin kääntäjävalintasi. Jos kuitenkin arvostat kääntäjän pyrkimystä tavoittaa alkutekstin vaikeaselkoisten tai monitulkintaisten ilmausten ydin niiden tulkitsemiseksi alkuperäistä aikomusta mahdollisimman hyvin vastaaviksi, saat minusta sopivan käännöspalvelujen toimittajan, kun vain vastaat toimeksiantoa koskeviin kysymyksiini kykysi mukaan. Laadin kaikista käännös- ja kielentarkastustoimeksiannoista hinta- ja aikataululupauksiltani sitovan ennakkotarjouksen. Laskuttamani summat eivät koskaan tule yllätyksenä.

Käännösmuisti­ohjelma

Asiatekstien käännöstyössä hyödynnän käännösmuistiohjelmaa, jonka avulla sisällytän kaiken asiakkaalle kääntämäni tekstin käännösmuistiksi kutsuttuun asiakaskohtaiseen tiedostoon. Käännösmuistin käytön etuna asiakkaalle on, että aiemmin kääntämääni ainesta voidaan hyödyntää tehokkaasti sen toistuessa täysin tai olennaisin osin vastaavana myöhemmissä toimeksiannoissa. Käännösmuistivastaavuudet paitsi edistävät käännöstyön johdonmukaisuutta myös säästävät eriasteisesti kääntäjän vaivaa, ja minä siirrän tätä etua oma-aloitteisesti asiakkaalle esittämällä tarjouksissani käännösmuistia vasten tehdyn analyysin, johon tarjoukseni perustuu.

Kielentarkastus

Kielentarkastusta toteutan esimerkiksi mittaville tai monen laatijan yhdessä tuottamille teksteille. Kymmeniä kirjoja urallani käännettyäni olen havainnut, että tekstimäärän kasvaessa tekstin laatija usein menettää kyvyn hahmottaa tekstinsä objektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti, kun taas ulkopuolinen silmäpari erottaa siitä helposti kehittämiskohteita, kuten epäselviä tai monimerkityksisiä ilmauksia, tarpeetonta toistoa, vaillinaisia tekstin sisäisiä kytkentöjä, lyöntivirheitä ja välimerkkipuutteita.

Englannin koulutus

Englannin koulutusta tarjoan kilpailukykyisin ehdoin. Koulutuksen räätälöin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Lähtökohtani on mitata opiskelijoiden taso ja tarvittaessa sijoittaa heidät sopiviin tasoryhmiin. Tasonmittauksen ja itse koulutuksen avulla laadin aihealueelle sopivaa koulutussisältöä kunkin oppilaan taitojen kehittämiseksi tälle optimaalisella tavalla. Kielikouluttajana periaatteeni on, että tarjoamani kielikoulutuksen pitää tuntua kaikista paitsi tehokkaalta myös hauskalta ja omakohtaiselta! Ulkoa opettelun lisäksi kielen oppimisen tulee mielestäni mahdollisuuksien mukaan perustua oppijan omaan oivaltamiseen ja uuden tiedon yhdistämiseen aiempaan osaamiseen. 

Journalismi

Journalismi on neljäs aktiivinen toimialani. Olen laatinut kymmenittäin julkaistuja englanninkielisiä haastatteluartikkeleita ja muita juttuja yritysmaailman ja muun elämän asioista kolmeen eri printti- ja verkkojulkaisuun. Suomeksi olen kirjoittanut kirjallisuuden alalla toimivan sidosryhmäni jäsenlehteen. Haastattelujuttua tehdessäni taltioin keskustelun äänitallenteeksi, jonka sisältöä puran sopivaan muotoon artikkeliin. Pyrkimykseni journalistina on puolueeton tiedonvälitys. Asiasisällön oikeellisuuden varmistamiseksi haastatellullani on aina mahdollisuus tarkistaa ja hyväksyä laatimani artikkeli ennen julkaisua.